8 7 4 1 5 2 3
5 4 3 2 6
6 2 8 9 4
8 7 1 6 4 3 2
4 1 6 2 9 3 5 8 7
3 2 7 5 8 4 1
2 5 7 3 6
6 3 1 2 9
1 3 9 8 2 4 7

Nieuw | Oplossing | Afdrukken

(Indien u een puzzel wilt op een ander niveau kunt u het niveau instellen op de homepage)