8 3 1
2 9 6 5 1 4 7
5 1 6 4 8 7 3
6 5 2 4 3 1
2 4 8 3 1 9 5 7 6
9 3 5 7 8 2
5 2 9 8 1 6 3
9 2 1 6 3 7 4
6 4 8

Nieuw | Oplossing | Afdrukken

(Indien u een puzzel wilt op een ander niveau kunt u het niveau instellen op de homepage)